Dialogkonferanse: Utslippsfrie anleggsplasser i nord

Avinor, Statens vegvesen og Bodø kommune inviterer til dialogkonferanse for å få innspill og kunnskap om hvordan de kan redusere klimautslipp og miljøpåvirkningen i sine kommende prosjekter. De vil fortelle om sine byggeplaner og klima- og miljøambisjoner, og starte dialogen med markedet for å finne ut hvor mye de kan redusere utslippene med, hvor raskt og hvordan vi skal få til en mest mulig utslippsfri anleggsfase.

Tidspunkt

Onsdag 5. mai 2021 kl. 08:30 - 11:15

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Det skal bygges mye i Nordland i tiden som kommer. Samtidig skjerpes kravene til reduksjon i klimagassutslipp og miljøpåvirkning.
Men hvor mye kan vi redusere utslippene med, hvor fort kan vi få det til og hvordan skal vi klare å realisere idealet om null utslipp i anleggsfasen?
Avinor, Bodø kommune og Statens vegvesen inviterer til en dialogkonferanse som handler om akkurat det. En dialog med markedet for å høre hva vi kan få til med det som allerede er av tilgjengelige metoder og teknologi, dialog om hva som er underveis, og om det er behov for å utvikle noe nytt?
Dersom du synes dette høres interessant ut og har innspill du mener vi bør ta med oss i planlegging og gjennomføring av anleggsprosjekter, håper vi at du deltar på dialogkonferansen.

Program:
08:30 Velkommen
08:35 Avinor – Ny lufthavn Bodø: Miljø- og klimamål
08:50 Bodø Kommune – Klimakrav på egen og andres anleggsplass
09:05 Statens Vegvesen – Klimakrav hos Norges største utbygger
09:20 Pause
09:30 Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg: Hvordan realisere
grønne anleggsplasser?
09:45 Grønn byggherre – Eksempel fra nord
10:00 Arva – Energitilførsel: Har vi nok kapasitet?
10:10 DFØ – Grønne anskaffelser i BA: Hvor går offentlig sektor?
10:20 Innspillsrunde
11:00 Avslutning og oppsummering
11:15 Slutt

Se utlysningen og notat om dialogmøtet her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-388557
https://www.youtube.com/watch?v=uTRrSMoLj6k
Meld deg på