Dialogkonferanse om tolketjenester

I forbindelse med anskaffelsen Tolketjenester for kommunene Hamar, Ringsaker, Løten, Stange og Elverum

Tidspunkt

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 12:30 - 15:30

Sted

Hamar Rådhus, Vangsvegen 51, Hamar
Kommunestyresalen

Om arrangementet

Formål med dialogkonferansen

  • Å øke markedsmuligheter for næringslivet til å delta i konkurransene gjennom dialog, kompetanseheving og standardisering
  • En enkelt, tydelig og gjennomsiktig praktisering av regelverk for offentlige innkjøp for å sikre tilgang til markedet for alle bedrifter
  • Å legge til rette for økt verdiskaping gjennom nye konkurranseformer, innovative og bærekraftige innkjøp

Se program Dialogkonferanse Tolketjenester

Se veiledende kunngjøring på Doffin HER.