Dialogkonferanse om dagsturhytter i Rogaland

Rogaland fylkeskommune ønsker å gjennomføre dialogkonferanse med potensielle leverandører og andre interessenter som forberedelse til utlysning av anbud for bygging av dagsturhytter.

Tidspunkt

Torsdag 28. januar 2021 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Teams (påmelding kreves)

Om arrangementet

Hensikten med møtet er å opprette dialog med aktørene i markedet for å få innspill og kunnskap om løsninger basert på gitte kriterier for valg av tomt og tegninger.

Gjennom en dialog med markedet håper oppdragsgiver å få nyttige innspill og verdifull informasjon om hvilke krav det vil være fornuftig å stille i en kommende anbudskonkurranse, hva kostnadene over tid vil være og at ved å utfordre markedet på løsninger rundt kondensproblematikk at det kan framkomme aktuelle løsninger. Det kan også være andre problemstillinger som leverandører ønsker å drøfte. Målet er å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet, redusere risiko for både oppdragsgiver og leverandører, samt å unngå at det stilles feilaktige eller uhensiktsmessige krav og få bedre måloppnåelse i anskaffelsen. 

For mer informasjon og påmelding;  ta kontakt med atle.skrede@rogfk.no (påmeldingsfrist 27.01.2021)

Les mer om anskaffelsen her: Dagsturhytter i Rogaland – Innovative anskaffelser

Veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Meld deg på