Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

Anskaffelse av digitale verktøy som kan inngå i en digital tjeneste for trygg og sikker behandling av lyd og video (inkludert opptak) som inneholder fortrolige data. Trygg og sikker gjennomføring, opptak og behandling av samtaler ved NTNU er et permanent behov.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@nho.no
416 86 788

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen