Vestre Viken HF

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. De leverer spesialisthelsetjenester til rundt 490 000 mennesker i 26 kommuner.

  • hører til det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF
  • ledes av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
  • har rundt 9 450 ansatte som utfører rundt 7 175 årsverk til sammen (tall fra 2018).

Relaterte anskaffelser (1)

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre…