VESAR

Fakta om Vesar

Vesar eies av kommunene  Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord, Tønsberg og Re Selskapets hovedoppgave er husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

Vesar er kommunenes forlengede arm innen renovasjonsområdet. Det er kommunene som bestemmer hva Vesar skal utføre. Kommunene bestemmer også størrelsen på renovasjonsgebyret, og det er kommunene som vedtar forskriften (reglene) Vesar skal arbeide etter.

 

http://www.vesar.no/

Relaterte anskaffelser (2)

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.

Klimasmart avfallstransport