Tønsberg renseanlegg IKS

Tønsberg renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som eies av Færder og Tønsberg kommuner.

Relaterte anskaffelser (1)

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.