Statped

Statped (tidligere Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er en norsk spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste som har spisskompetanse innen seks definerte fagområder. Oppdraget vårt er å yte tjenester til kommuner og fylkeskommuner knyttet til enkeltbrukere med særlige opplæringsbehov og systemet rundt disse.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å mestre egne liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Statped har ca. 700 ansatte, fordelt på fire regioner med til sammen femten kontorsteder. For mer informasjon, se statped.no.

Relaterte anskaffelser (2)

Lagring og håndtering av mediefiler

I Statped er det flere ansatte som daglig arbeider med å produsere digitale mediefiler. Digitalisering i etaten tilsier at omfanget vil øke vesentlig i årene som kommer. Dagens manuelle rutiner og mangel på en overordnet teknisk løsning i Statped gjør…

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?