St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og eies av Helse Midt-Norge RHF. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

https://stolav.no/

Relaterte anskaffelser (1)

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndterer psykisk syke personer.