Siljan kommune

Siljan er en kommune i Grenland i Vestfold og Telemark fylke.

Siljan sin visjon er: Trygg – Levende – Inkluderende

Hovedmålsettingene for kommunens virksomhet:

– Rett hjelp til rett tid, og skape trygghet i alle livssituasjoner
– Aktiviteter for alle aldersgrupper
– Alle skal føle seg hjemme i Siljan