Ørsta kommune

Ørsta kommune er ei av dei største landbrukskommunen i Møre og Romsdal og ligg i hjartet av Sunnmørsalpane. Likevel er Ørsta framfor alt ei industrikommune med eit breitt og variert industrimiljø, hovudsakleg med møbel-, metallforedlings- og næringsmiddelindustri med til dømes meieri og fiskeindustri. Innbyggjartalet er knapt 10 700, og av desse bur om lag 6 500 i kommunesenteret.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (1)

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

Behovsrettede løsninger med brukervennlige grensensitt som kommuniserer med hverandre i hele tjenesteforløpet.