Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen.

Befolkning: 58 826 innbyggere (SSB tredje kvartal 2019)
Størrelse: 202,57 km²

Nordre Follo kommune er en del av Viken fylkeskommune.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (1)

Ski vest – ungdomsskole og barnehage

Ski kommune (fra 1.1.2020 Nordre Follo kommune) ønsker dialog og samspill om fremtidsrettede tekniske løsninger for klima, energi og innemiljø.