Nittedal kommune

Kommunen grenser til Oslo, Lunner, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo. 23 000 innbyggere. Nittedal kommune har 7 barneskoler, 3 ungdomsskoler, 1 videregående skole og 30 barnehager.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (1)

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Et varslingssystem skal bidra til å gi trygghet i hverdagen for både beboere og ansatte. Det skal dekke et behov for varsling som er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og dekke personalets behov for varsling i en døgnkontinuerlig tjeneste. Vi…