KS

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

Relaterte anskaffelser (4)

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

Flere kommuner er godt i gang med å rigge seg for en ny demografisk virkelighet preget av flere eldre og relativt færre i arbeid. Likevel viser innsikten fra det innledende arbeidet i KS-satsningen «Partnerskap for radikal innovasjon» at mange ikke…

FoU: Hva er digital kompetanse?

Gjennom funn i ulike utredninger ser KS at mangel på relevant digital kompetanse er en stor utfordring som nevnes av ledere på alle nivå i kommunal sektor. Felles for mange av disse undersøkelsene er at de ikke går inn i…

Felles kommunal journal (FKJ)

Felles kommunal journal skal gi én felles kommunal pasientjournal som vil knytte helse-Norge bedre sammen. Målet med felles kommunal journal er å gi innbyggere tryggere og bedre helsetjenester gjennom digitale verktøy som støtter arbeidshverdagen til helsepersonell.

Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

KS ønsker å gjennomføre en følgeforskning av arbeidet i Partnerskap for radikal innovasjon. Partnerskapet jobber med samfunnsutfordringer som er for komplekse og krevende for den enkelte kommune, og arbeidet er strategisk viktig for KS. For å få best mulig innretning…