Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bostedspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

Kontaktinformasjon

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/

Relaterte anskaffelser (1)

Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet.