Hurdal kommune

Hurdal er en kommune i Akershus. Den grenser i nord til Vestre Toten og Østre Toten i Oppland fylke, i øst mot Eidsvoll, i sør mot Nannestad og i vest mot Gran. Hurdal kommune inngikk en intensjonsavtale med Ullensaker kommune om kommunesammenslåing.