Helse Fonna

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar. Oppgåva er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Kontaktinformasjon

https://helse-fonna.no/