Drammen Legevakt IKS

Drammen legevakt drives som et interkommunalt samarbeid bestående av kommunene Drammen, Lier og nordre Holmestrand med totalt ca. 140 000 innbyggere. For mer informasjon, se www.legevaktadrammen.no