Drammen Legevakt IKS

Drammen legevakt drives som et interkommunalt samarbeid bestående av kommunene Drammen, Lier og nordre Holmestrand med totalt ca. 140 000 innbyggere. For mer informasjon, se www.legevaktadrammen.no

Relaterte anskaffelser (1)

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre…