buildingSMART

buildingSMART er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Kontaktinformasjon