Bjugn kommune

Bjugn kommune ligger på Fosenhalvøya utenfor Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag. Den grenser i nord til Åfjord, i øst til Rissa og i vest til Ørland kommune. Botngård er administrasjonssenteret i kommunen. Det er vedtatt at Bjugn slår seg sammen med Ørland kommmuen fra 1. januar 2020.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (1)

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan…