Asker kommune

Asker er en kommune i Akershus fylke som grenser mot Buskerud i vest og sør. Kommunen ligger på vestsiden av Indre Oslofjord, som adskiller kommunen mot Nesodden. Innbyggertall er 60 906.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (6)

Ingen utenfor – inkludering av ungdom i aktivitet, utdanning og arbeid

Ungt utenforskap er en samfunnsutfordring i Asker. Det er om lag 1000 unge under 25 år i kommunen som ikke er i arbeid, aktivitet eller utdanning. Mange av disse har langvarig fravær fra skolen og løs tilknytning til fellesskapet med…

Klimasmart avfallstransport

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?

Felles digitale løsninger for oppvekstsektoren

1.januar 2020 slås kommunene Hurum, Røyken og Asker seg sammen til ny felles kommune, Asker kommune. I den forbindelse er det opprettet flere prosjekter - deriblant Prosjekt Digitale Asker 2020. Dette prosjektet omfatter integrasjon av kommunenes digitale plattformer og systemer.…

Holmen svømmehall

Ny svømmehall med høye miljøambisjoner

Trygghetsskapende produkter

Anskaffelsen omfatter responssentertjenester og trygghetsskapende produkter, ikke medisinske tjenester.