Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

Lørenskog kommune har erkjent at kommunen befinner seg i et paradigmeskifte. Befolkningen har høyere digital kompetanse enn før og forventningene til kommunen som tjenesteleverandør endrer seg i takt med dette. Kommunen har som mål å lage bedre, mer effektive og økonomisk bærekraftige tjenester, med utgangspunkt i innbyggernes behov. Som et resultat av dette har Lørenskog kommune foretatt en gjennomgang av alle tjeneste de leverer. I lys av denne gjennomgangen har man kommet frem til at man vil jobbe videre med et brukerbehov som er relevant for de fleste norske kommuner. Målsetningen er en digital «dør inn» - en «digital koordinator» for brukergrupper som mottar flere ulike tjenester fra kommunen.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

Det er pekt på en prosjektleder og nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe for prosjektet.

Les mer

Prosjektgruppen orienterer seg også mot ulike pågående initiativ og utviklingsløp på nasjonalt nivå.

Behovskartlegging

Prosjektgruppen gjennomfører intervjuer med både sluttbrukere og ansatte i ulike tjenester.

Les mer

Prosjektgruppen ønsker å se mer helhetlig på kommunens ulike tjenester. Hvilke av dagens tjenester kan inn på samme digitale løsning, og ha samme grensesnitt ut mot brukeren/innbygger? De er også i ferd med å kartlegge hvilke tjenester som kan samhandle på en slik løsning.

Prosjektet er satt på vent

Lørenskog kommune har satt prosjektet på "vent" som følge av behov for interne prioriteringer.